eddd

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 14 KWIETNIA 2017 ROKU

Na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 14 kwietnia 2017 r. dotyczącego
wyboru w zakresie realizacji zagranicznych podróży służbowych zgodnie z przedstawioną specyfikacją  oraz zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych według kwalifikowania wydatków w ramach Działania 3.3 POIR, poddziałanie 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

nr Umowy o dofinansowanie: POIR 03.03.03-12-0002/17

Tytuł projektu: Promocja Firmy Analytics oraz jej innowacyjnych, wysokiej jakości produktów: „Analizatory tlenu serii OXY”, stosowanych do optymalizacji spalania oraz ograniczenia emisji trujących związków. Ekspansja firmy na rynek kazachstański oraz rynki Azji Centralnej.

Całkowita kwota Projektu: 186 231 PLN
Kwota dofinansowania:      151 375.31 PLN
Kwota wkładu własnego:     22 791.71 PLN

Cena:                                         39 730.00PLN

wyłoniono Wykonawcę zamówienia w zakresie organizacji zagranicznej podróży służbowej dla pracowników  Firmy Analytics Ltd Sp. z o.o. w okresie od 24.04.2017 do 30.04.2017 r. 

Nazwa:


TravelConcierge TeCe sp. zo.o.

Ul. Kazimierza Pułaskiego 8/72, 30 – 305 Kraków

Data wpłynięcia oferty w formie papierowej:

20.04.2017r.