Znaczek dla B R2 

Analytics Ltd sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie, budowa i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do równoczesnego pomiaru zapylenia i przepływu - przepływomierza "DustoFlow 107".

W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjne urządzenie pyłoprzepływomierz "DustoFlow 107", które bedzie służyło do równoczesnych pomiarów stężenia zapylenia w Nm³/h. Wszystkie zakłady przemysłowe w Polsce, Europie oraz większość państw świata zobligowane są do przestrzegania limitów emisji zapylenia. Zaproponowane rozwiązanie wprowadzi nowatorskie metody równoczesnych pomiarów emisji zapylenia. Planowane rozwiazanie jest innowacyjne nie tylko na skalę kraju, ale również świata.

Wartość projektu: 663 890,29 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 406 579,97 PLN

Zapytania ofertowe