Pomiary na obiekcie

W naszej ofercie pomiarowej pragniemy zaproponować Państwu szereg usług wykonywanych bezpośrednio u klienta. Nasze ekspertyzy znajdują zastosowanie przy optymalnym doborze urządzeń monitoringu emisji, kontroli działania systemów pomiarowych, sprawności odpylania elektrofiltrów, rozstrzyganiu sporów itp.

Zapewniamy:

  • Określenie parametrów gazów spalinowych
  • Pomiary przedprojektowe, odbiorowe i sprawdzające systemów monitoringu emisji spalin
  • Pomiary kalibracyjne, okresowe i kontrolne urządzeń pomiaru gazów
  • Pomiary równoległe Pomiary temperatury i przepływu Pomiary grawimetryczne
  • Wyznaczanie sprawności urządzeń energetycznych oraz systemów redukujących emisję zanieczyszczeń powietrza
  • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz technik redukcji emisji
  • Pomiary w trudnych warunkach, pomiary na wysokości
  • Zlecenia nietypowe