Optymalizacja spalania

Efektywnym rozwiązaniem dla procesów spalania jest wykorzystanie sygnałów pomiarowych stężenia tlenu oraz tlenku węgla. Obecnie stosuje się układy mierzące tlen za pomocą cyrkonowych tlenomierzy oraz analizatory tlenku węgla wykorzystujące technikę pomiaru w podczerwieni. Wadą takiej metody jest konieczność instalacji analizatora CO w punkcie, gdzie temperatury są niższe niż 370oC (powyżej tej temperatury cząsteczki pyłu zaczynają emitować fale w podczerwieni, co zakłóca pomiar) oraz zapylenie nie jest na tyle wysokie aby eliminować pomiar techniką optyczną. Alternatywnie wykorzystuje się pomiar CO z technik ekstrakcyjnych. Wadą tego sposobu jest jednak fakt umiejscowienia punktu pomiarowego w znacznej odległości od punktu pomiaru tlenomierzem cyrkonowym oraz znaczny czas odpowiedzi. Dotychczasowe próby zastosowania zintegrowanych układów pomiarowych nie powiodły się. Analytics oferuje tlenomierze cyrkonowe oraz analizatory tlenku węgla ekstrakcyjne oraz typu "In-situ". Ponadto analytics wykonuje pomiary optymalizacyjne przenośnymi analizatorami spalin.