Pomiar CO

Znajomość poziomu stężenia tlenku węgla staje się obok znajomości poziomu stężenia tlenu niezbędnym czynnikiem przy prowadzeniu procesu spalania. Zmiany parametrów paliwa lub zmiany obciążeń kotła sprawiają, że sam pomiar stężenia tlenu okazuje się niewystarczający. Parametrem zapewniającym optymalną pracę kotła (minimum strat kominowych, strat od niecałkowitego i niezupełnego spalania - blisko punktu stechiometrycznego) jest odpowiedni poziom stężenia tlenku węgla. Zwykle waha się on od 30 do 350 ppm CO. Analytics posiada w swojej ofercie analizatory mierzące precyzyjnie tlenek węgla.

Pobierz broszurę informacyjną
7562 1429