Pomiary okresowo-kontrolne

Analytics wykonuje pomiary w zakresie rocznych przeglądów badawczych (Annual Surveillance Tests) w celu potwierdzenia lub skorygowania pewności wyników pomiarów.