WSZYSTKIE PRODUKTY 

CEMS2

System ciągłego monitoringu emisji CEMS

System ciągłego monitorowania emisji firmy Analytics zapewnia łatwy i niezawodny pomiar emisji spalin zgodny z normą PN-EN 14181. System stosowany jest dla kotłów opalanych węglem, ropą lub gazem w elektrowniach, spalarniach, cementowniach, stalowniach oraz w przemysłowych procesach spalania.
Pobierz broszurę informacyjną
338674 152
 

 

oxy102Analizatory tlenu serii OXY in-situ

Analizator tlenu OXY przeznaczony jest do prowadzenia ciągłego pomiaru stężenia tlenu z ośrodków emisji spalin. Urządzenie składa się z w sondy pomiarowej oraz w pełni zintegrowanego panelu operatorskiego dostarczającego przystępny interfejs obsługi. System pomiarowy wykorzystuje metodę "in-situ" - detektor stężenia umieszczony jest bezpośrednio w mierzonym ośrodku stąd nie ma konieczności stosowania układu poboru próbki spalin.
Pobierz broszurę informacyjną
338501 140
 

 

oxyboxyEkstrakcyjny analizator tlenu OXY BOXY

OXY 112 BOXY jest praktycznie bezobsługowym analizatorem wyznaczającym standardy w pomiarze tlenu metodą opartą o ogniwo cyrkonowe. Ze względu na najwyższą jakość pomiaru urządzenie dedykowane jest do wszystkich systemów ekstrakcyjnych, w których mierzony tlen jest wykorzystywany jako wartość referencyjna w monitoringu emisji lub dla celów ochrony środowiska.
Pobierz broszurę informacyjną
338707 149

 

h2oxy2Analizator wilgotności H2OXY

Analizator H2OXY przeznaczony jest do ciągłego pomiaru zawartości wilgoci w spalinach.

Pobierz broszurę informacyjną
338716 135

 

AQCR

System raportowania Analytics QAL CEM Report

Analytics QAL CEM Report (w skrócie AQCR) to program do zbierania, wizualizacji i archiwizacji danych pochodzących z pomiarów emisji zanieczyszczeń z ang. CEMS (Continuous Emission Monitoring System), z którego można generować raporty rozliczeniowe wymagane przez służby Ochrony Środowiska.

Pobierz broszurę informacyjną
338707 124

 

contr

Rejestrator danych CONTROLOGGER DATA102

CONTROLLOGER DATA102 to zaawansowany rejestrator danych opracowany dla złożonych aplikacji automatyki przemysłowej. To kompaktowe urządzenie pozwala na podłączenie do 72 wejść analogowych lub cyfrowych oraz samodzielną konfigurację urządzenia przy wykorzystaniu szerokiego asortymentu modułów wejść/wyjść co pozwala precyzyjnie dostosować urządzenie do potrzeb klienta.

Pobierz broszurę informacyjną
338533 115

 

czujniki temperatury

Czujniki temperatury

Produkowane przez Analytics Ltd czujniki temperatury serii TS przeznaczone są do pomiaru temperatury cieczy i gazów procesów technologicznych we wszystkich gałęziach przemysłu. W naszej ofercie znajdują się czujniki rezystancyjne oraz termoparowe.
Pobierz broszurę informacyjną
338668 126
 

mwf201

System wczesnej detekcji CO

System Mill Fire Warn 201 to autorski projekt firmy Analytics służący wczesnej detekcji tlenku węgla CO w obiektach przemysłowych. Ten unikalny system umożliwia podjęcie odpowiednich działań w przypadku przekroczenia wskazanej wartości CO, a w konsekwencji pozwala uniknąć groźnych skutków wynikających m.in. z zapłonu pyłu węglowego w młynach węglowych czy też w suszarniach drewna.
Pobierz broszurę informacyjną
338601 117
 
 
 

sp101Sonda poboru SP101

Sonda poboru Próby SP101 służy do pobierania gorącej próbki mieszaniny gazów odlotowych z kanału spalin. Wykozystywana w wielu gałęziach przemysłu oraz przy różnych procesach technologicznych umoliwia pobór zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach. 
Pobierz broszurę informacyjną
338555 139
 

wążHL

 
Grzane linie poboru spalin
 
Grzany wąż HL wykorzystywany jest do transportu próbki gazowej z punktu pomiarowego do analizatora gazowego. Wnętrze przewodu stanowi rurka PTFE cechująca się wysoką odpornością chemiczną oraz temperaturową co umożliwia transport gorących spalin o charaktere korozyjnym.

 

ANALIZATOR WĘGLOWODORÓW Thermo-FID ES
Pobierz broszurę informacyjną
1117297 2583

 

ANALIZATOR WĘGLOWODORÓW Thermo-FID FE
Pobierz broszurę informacyjną
1117492 1882

 

ANALIZATOR WĘGLOWODORÓW Thermo-FID MK
Pobierz broszurę informacyjną
1117649 2025

 

ANALIZATOR WĘGLOWODORÓW Thermo-FID PT
Pobierz broszurę informacyjną
1117737 2527

 

SYSTEMY KONDYCJONOWANIA JCT Grand Class
Pobierz broszurę informacyjną
1117842 1788

 

SYSTEMY KONDYCJONOWANIA Sample Gas Conditioner JCC
Pobierz broszurę informacyjną
1117880 1786

 

SYSTEMY KONDYCJONOWANIA Portable Gas Conditioner JCC
Pobierz broszurę informacyjną
1117891 1871

 

SYSTEMY KONDYCJONOWANIA Peltier Cooler JCM
Pobierz broszurę informacyjną
1117942 1721

 

SYSTEMY KONDYCJONOWANIA Gas Sample Probe JES 300
Pobierz broszurę informacyjną
1118065 2391

 

KONWERTERY NO2 to NO Gas Converter JNOX
Pobierz broszurę informacyjną
1118011 1858

 

SYSTEMY CIĄGŁEGO MONITORINGU MGS300
Pobierz broszurę informacyjną
1118083 1967

 

SYSTEMY CIĄGŁEGO MONITORINGU MGS300
Pobierz broszurę informacyjną
1118142 1798

 

SYSTEM POMIAROWY MCA 10
Pobierz broszurę informacyjną
2210190 1602