ANALYTICS NA SYMPOZJUM ENERGETYKA W BEŁCHATOWIE

4 - 6.09.2017

baner bełchatów

 

Aby podążać za dynamicznie zmieniającym się rynkiem energetycznym, przedstawiciele naszej firmy już po raz kolejny biorą udział w spotkaniu w Bełchatowie.

Podczas sympozjum eksperci z branży, przedstawiciele przemysłu, nauki i władz rządowych zajmują się najważniejszymi zagadnieniami dla energetyki. W czasie forum energetycznego omawiano problemy, z którymi boryka się aktualnie energetyka. Szukano odpowiedzi m.in na pytania:

Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju?

Jakie są bariery w rozwoju sieci ciepłowniczej?

Czy Polska nadal będzie inwestować w moce węglowe?

Jakie są wyzwania energetyki na 2020, 2030,... 2050 rok?


Na panelu technicznym przedstawiono najnowsze rozwiązania technologiczne dla branży.
Odbyły się również debaty wokół zagadnień wytwarzania energii i ciepłownictwa
.

http://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,1721,50266.html