POMIARY NA OBIEKCIE

W naszej ofercie pomiarowej pragniemy zaproponować Państwu szereg usług wykonywanych bezpośrednio u klienta. Nasze ekspertyzy znajdują zastosowanie przy optymalnym doborze urządzeń monitoringu emisji, kontroli działania systemów pomiarowych, sprawności odpylania elektrofiltrów, rozstrzyganiu sporów itp.

Zapewniamy:

 • Określenie parametrów gazów spalinowych
 • Pomiary przedprojektowe, odbiorowe i sprawdzające systemów monitoringu emisji spalin
 • Pomiary kalibracyjne, okresowe i kontrolne urządzeń pomiaru gazów
 • Pomiary równoległe
 • Pomiary temperatury i przepływu
 • Pomiary grawimetryczne
 • Wyznaczanie sprawności urządzeń energetycznych oraz systemów redukujących emisję zanieczyszczeń powietrza
 • Pomiary w zakresie rocznych przeglądów badawczych (AST - Annual Surveillance Tests) w celu potwierdzenia lub skorygowania pewności wyników pomiarów zgodne z obowiązującą normą EN 14181
 • Pomiary kalibracyjne QAL zgodne z normą EN 14181
 • Pomiary w trudnych warunkach, pomiary na wysokości
 • Zlecenia nietypowe