UWAGA STRONA ANALYTICS LTD JEST W TRAKCIE MODERNIZACJI. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE I ETAPU MODERNIZACJI KONIEC KWARTAŁU II 2024.

WIELE SIĘ U NAS ZMIENIA I ZMIENIŁO. -  ZAPRASZAMY DO PONOWNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY PO 30.06.2024.

SYSTEMY CIĄGŁEGO POMIARU EMISJI

Analytics realizuje projekty systemów ciągłego monitoringu emisji (CEM- continuous emission monitoring) „pod klucz”. Dostarczamy również komponenty do CEM oraz wykonujemy pomiary odbiorowe i sprawdzające. W naszej ofercie znajdują się systemy ciągłego monitoringu emisji działające w oparciu o znakomitej jakości i dokładności pomiaru (posiadające certyfikaty np. TUV, MCERTS) analizatory Fuji, Siemens oraz systemy FTIR.

Rozwiązania przez nas oferowane mają za zadanie dostarczać pewne wyniki pomiarów emisji gazów spalinowych w elektrowniach, spalarniach, cementowniach, stalowniach oraz innych zakładach przemysłowych, w których ma miejsce emisja spalin.

Poprzez nasze produkty zapewniamy:

  • monitoring emisji gazów i pyłu
  • pomiar przepływu masowego
  • system zbierania i analizy danych              
  • automatyczną kalibrację
  • prostą obsługę
  • pewne wyniki pomiarów 

O wysokiej jakości doboru, wykonania i montażu systemów pomiarowych świadczą referencje od naszych klientów

SYSTEM POMIAROWY MCA 10
2884293 2386

Systemy monitoringu emisji oferowane przez Analytics służą do prowadzenia pomiarów stężenia CO2, CO, CH4, SO2, NO oraz O2 zawartych w mierzonym gazie. CO2, CO, CH4, SO2 oraz NO są mierzone w oparciu o absorpcję promieniowania IR natomiast O2 metodą paramagnetyczną. Dodatkowo dzięki wbudowaniu układów mikroprocesorowych oraz dużych rozmiarów wyświetlacza LCD zapewniona jest prosta obsługa, wysoka dokładność oraz wiele funkcji ułatwiających użytkowanie.

Oferowane rozwiązania są zatem najbardziej odpowiednie do ciągłej kontroli spalania w różnorodnych procesach przemysłowych oraz w dziedzinie badań nad monitoringiem środowiska.

Specyfikacja

    Metody pomiarowe         NDIR (CO, NO, SO2), FID, CLD (NO, NOx), O2 paramagnetycznie, Oelektrochemicznie   
    Transmisja danych     0,4 - 20 mA Klasa ochrony: - IP54
    Zasilanie     400/240V AC, 50 Hz
    Zużycie energii      3..6 kW (zależnie od konfiguracji)
    Wymiary     1000 x 2100 x 600 mm