Norma PN-EN 14181

Ustanowiona w 2005 roku norma PN-EN 14181:2010 reguluje dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń ze źródeł stacjonarnych oraz wymagania dotyczące automatycznych systemów do ich pomiaru tak aby utrzymywana była należyta jakość monitoringu emitowanych gazów. Cele te realizowane są poprzez procedury dotyczące zapewnienia jakości (QAL) dla automatycznych systemów pomiarowych (AMS) zainstalowanych w zakładach przemysłowych:

QAL 1 - określenia wymagań dla planowanego system monitoringu niezbędnych do spełnienia dyrektyw Unii Europejskiej oraz zatwierdzenie systemu na etapie instalacji (norma PN-EN ISO 14965:2006, PN_EN 15267-3:2008)

QAL 2 - wzorcowania automatycznych systemów monitoringu i oznaczania rozrzutu wielkości mierzonych, kalibracja

QAL 3 - utrzymania i wykazania wymaganej jakości monitoringu w normalnych stanach pracy urządzeń, poprzez sprawdzanie spójności charakterystyk zera i punktu kontrolnego, które zostały ustalone podczas procedury QAL 1 wg EN ISO 14956

AST (Annual Surveillance Tests) - rocznych przeglądów badawczych w celu potwierdzenia lub skorygowania pewności wyników pomiarów.

W praktyce norma EN 14181 nakłada na administratora obiektu szereg obowiązków w zakresie spełnienia wymagań doboru systemu pomiarowego, jego eksploatacji oraz prowadzenia dokumentacji techniczno-pomiarowej.

 

W celu otrzymania fachowego doradztwa w zakresie norm oraz przepisów regulujących monitoring emisji gazów zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z firmy Analytics drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) albo telefoniczną (+12 427 31 66).