UWAGA STRONA ANALYTICS LTD JEST W TRAKCIE MODERNIZACJI. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE I ETAPU MODERNIZACJI KONIEC KWARTAŁU II 2024.

WIELE SIĘ U NAS ZMIENIA I ZMIENIŁO. -  ZAPRASZAMY DO PONOWNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY PO 30.06.2024.

 

Pomiar przepływu

Analytics posiada w swojej ofercie przepływomierze ultradźwiękowe.przepływomierz

System pomiarowy składa się z dwóch identycznych ultradźwiękowych głowic pomiarowych, każda z własną jednostką mikroprocesora w obudowie przeznaczonej do użytku na wolnym powietrzy. Głowice pomiarowe są łatwe w instalacji, podłączone są do systemu przy pomocy złączek wtykowych. Głowica pomiarowa każdego urządzenia jest zaopatrywana w wymagane zasilanie i połączona z drugą głowicą pomiarową przez skrzynkę połączeń. Przepływomierze ultradźwiękowe pracują w oparciu o zasadę różnicy czasu przejścia wiązki ultradźwiękowej. Przyrząd kompensuje wartości takie jak profil przepływu, rodzaj cieczy i materiał, z któreo wykonany jest rurociąg.

Zastosowanie

Zastosowanie systemu czujników ultradźwiękowych do ciągłego pomiaru prędkości i/lub przepływu objętościowego:

  • pomiary w gazach spalinowych, powietrzu lub gazach procesowych
  • w kanałach, rurociągach lub kominach
  • w urządzeniach wentylacyjnych
  • w spalarniach
  • w zakłądach spalających odpady komunalne, specjalne oraz osady ściekowe
  • w cementowaniach
  • w elektrowniach opalanych gazem, olejem, węglem lub paliwem mieszanym
  • w zakłądach spalających biomasę

Opis działania

Dwie identyczne głowice pomiarowe na przemian transmitują i odbierają impulsy ultradźwiękowe oraz mierzą odpowiednie czasy przejścia. Pomiędzy czasami przejścia impulsów zachodzi róźnica uzależniona od kierunku, w oparciu o którą system precyzyjnie oblicza prędkość przepływu oraz gazu. Mierzona jest również temperatura gazu pomiarowego. Odnosząc się do przekroju, zmierzonej temperatury gazu oraz bezwzględnej wartości ciśnienia, system oblicza wartość przepływu objętościowego oraz znormalizowanego przepływu objętościowego.