UWAGA STRONA ANALYTICS LTD JEST W TRAKCIE MODERNIZACJI. PLANOWANE ZAKOŃCZENIE I ETAPU MODERNIZACJI KONIEC KWARTAŁU II 2024.

WIELE SIĘ U NAS ZMIENIA I ZMIENIŁO. -  ZAPRASZAMY DO PONOWNYCH ODWIEDZIN NASZEJ STRONY PO 30.06.2024.

Pomiar pyłu

Pomiar zapylenia wykonuje się aby optymalizować proces odpylania lub spełnić wymogi narzucone przez służby ochrony środowiska. W pierwszym przypadku sygnały kierowane są do sterowników elektrofiltrów lub poddane są analizie służącej detekcji uszkodzeń filtrów workowych. W drugim przypadku sygnały z pyłomierzy wykorzystywane są do obliczeń emisji i naliczania opłat. Analytics posiada w swojej ofercie pyłomierze optyczne.