Pomiar CO

spalanie calkowiteZ węgla zawartego w paliwie w procesie spalania powstaje dwutlenek węgla - CO2. W przypadku, gdy do komory spalania nie została dostarczona odpowiednia ilośc tlenu lub warunki spalania nie są odpowiednie dochodzi do niecałkowitego spalenia - częsć węgla nie zostaje przekształcona w dwultenek węgla, pozostała w postaci pośredniej jako szkodliwe dla organizmu CO. CO jest bezbarwnym i bezwonnym gazem toksycznym, który ma szkodliwy wpływ na układ oddechowy. Osiągając całkowite spalenie poziom CO jest najniższy.

Znajomość poziomu stężenia tlenku węgla staje się obok znajomości poziomu stężenia tlenu niezbędnym czynnikiem przy prowadzeniu procesu spalania. Zmiany parametrów paliwa lub zmiany obciążeń kotła sprawiają, że sam pomiar stężenia tlenu okazuje się niewystarczający. Parametrem zapewniającym optymalną pracę kotła (minimum strat kominowych, strat od niecałkowitego i niezupełnego spalania - blisko punktu stechiometrycznego) jest odpowiedni poziom stężenia tlenku węgla. Zwykle waha się on od 30 do 350 ppm CO.

Analytics posiada w swojej ofercie analizatory mierzące precyzyjnie tlenek węgla.

Pobierz broszurę informacyjną
29614 2570
Pobierz broszurę informacyjną
27707 1974