Pomiar O2

W procesach spalania kluczowa jest obecność tlenu, który wchodzi w reakcję chemiczną z paliwem. Pomiar stężenia tlenu na wyjściu komory spalania jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia procesu spalania. Regulując dopływ powietrza do komory spalania możemy zoptymalizować proces co niesie za sobą szereg korzyści finansowych i środowiskowych. 

 

Analizatory serii OXY - nowoczesne rozwiązania techniczne w połączeniu z niezawodnością

 

Jak działa analizator tlenu?

Analizatory tlenu Analytics OXY przeznaczone są do prowadzenia ciągłego pomiaru stężenia tlenu z ośrodków emisji spalin. Urządzenie składa się z sondy pomiarowej oraz w pełni zintegrowanego panelu operatorskiego z przystępnym interfejsem obsługi. System pomiarowy wykorzystuje metodę "in-situ" - detektor stężenia umieszczony jest bezpośrednio w mierzonym ośrodku. 

rownanie_nerstaZasada prowadzenia pomiaru oparta jest na czujniku cyrkonowym zlokalizowanym na końcu sondy pomiarowej. Naniesione są na niego dwie elektrody, z których jedna umieszczona jest po stronie gazu referencyjnego, druga natomiast - po stronie gazu mierzonego. Cyrkon jest elektrolitem stałym, który przewodzi jony tlenu w temperaturze ponad 600 o C powodując powstanie siły elektromotorycznej zależnej od różnicy stężeń tlenu po obu stronach czujnika. Zjawisko to opisuje równanie Nersta:

 

 

Całością steruje ergonomiczny kontroler umieszczony w panelu operatorskim w przedniej części tlenomierza. Oferujemy analizatory w wersji łącznej i rozłącznej, o różnej długości zanurzeniowej sondy pomiarowej (0.5 m, 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m) 

 

O wysokiej jakości naszych tlenomierzy świadczą referencję od naszych klientów

 

 

Pobierz broszurę informacyjną
14027 1641