KTO I JAK CZĘSTO MUSI WYKONYWAĆ POMIARY EMISJI?

W Dz. U. z 2018 r. pod poz. 1022 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie monitoringu emisji oraz ilości pobieranej wody. Według nowych przepisów okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi się:

 

Dla źródła wymagającego pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowanego:

  • pomiary należy wykonywać co najmniej dwa razy do roku, raz w sezonie zimowym (październik - marzec) oraz raz w sezonie letnim (kwiecień - wrzesień)
  • w przypadku źródła pracującego sezonowo w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy pomiary należy wykonać raz w roku w okresie pracy źródła

 

Źródła wymagające zgłoszenia organowu ochrony środowiska (art. 152 ust 1. Prawo Ochrony Środowiska), ale nie wymagającego pozwolenia, są zobowiązane wykonywać pomiary co najmniej raz na 3 lata

 

Dla źródła wymagającego pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia, o nominalnej mocy cieplnej większej niż 1 MW i mniejszej niż 20 MW, ustalonej z uwzględnieniem zasad łączenia, gdy jest to źródło oddane do uźytkowania:

  • przed 20 grudnia 2018 r. *, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 5 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku
  • po 20 grudnia 2018 r. **, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 3 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- pomiary należy wykonywać co najmniej każdorazowo po upływie trzykrotności określonego dla tego źródła średniego rocznego czasu użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Dla źródła wymagającego pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowanego albo zgłoszenia, o nominalnej mocy cieplnej większej niż 20 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem zasad łączenia, gdy jest to źródło oddane do uźytkowania:

  • przed 20 grudnia 2018 r. *, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 5 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku
  • po 20 grudnia 2018 r. **, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca z 3 lat wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku

- pomiary należy wykonywać co najmniej każdorazowo po upływie trzykrotności określonego dla tego źródła średniego rocznego czasu użytkowania, ale nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy chętnie doradzą Ci w doborze instalacji dla Twojej firmy

 * lub w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydane przed 19.12.2017 r., a źródło zostało oddane do użytkowania nie później niż 20.12.2018 r.

** lub w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła zostało wydane po 18.12.2018, a źródło zostało oddane do użytkowania po 20.12.2018 r.