Logo funduszy

 

Analytics Ltd. sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Tytuł projektu „Promocja Firmy Analytics oraz jej innowacyjnych, wysokiej jakości produktów: „Analizatorów tlenu serii OXY”, stosowanych do optymalizacji spalania oraz ograniczenia emisji trujących związków. Ekspansja firmy na rynek kazachstański oraz rynki Azji Centralnej”.

Celem projektu jest promocja Firmy Analytics i jej produktów, opracowanie długofalowej strategii biznesowej w zakresie działań na rynku monitoringu emisji spalin oraz optymalizacji procesu spalania w Kazachstanie oraz pozostałych rynkach Azji Centralnej.

Wartość projektu: 186 231 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 128 592 PLN

Zapytania ofertowe